Shërbimet

Avokimi, organizimi dhe udhëheqja e ngjarjeve si: Konferenca biznesore, Forume, B2B, B2G dhe B2C,

Aktivitete të rëndësishme të biznesit në këtë rrugë suksesi të Odës Sllovene të Biznesit janë edhe Forumet e Biznesit që ofrojnë mundësi të ndryshme bashkëpunimi me biznese të të gjitha vendeve në botë, ku kemi pikat ndërlidhëse të klubeve simotra të biznesit nga Sllovenia.