Eventet

10.11.2021
Ambasadorja e Sllovenise znj. Minca Benedejčič dhe Drejtori i Odës Sllovene të Bizneseve, z. Bajram Fusha organizuan një mbledhi joformale për përfaqësuesit e bizneseve sllovene në Kosovë dhe përfaqësuesit e Institucioneve të Qeverisë me qëllim të këmbimit të përvojave dhe krijimit të një ambienti favorizues për Bizneset në Kosovë.
29.10.2021
EAC Oda Sllovene e Bizneseve nënshkruan Memorandum të Bashkëpunimit me NGO "Lady" Qëllimi i këtij bashkëpunimi është që të forcohen marrëdhëniet biznesore dhe të zhvillohet bashkëpunimi reciprok mes Odës Sllovene të Bizneseve dhe NGO "Lady".
15-19.09.2021
Momente nga panairi industrial në Celje të Sllovenisë MOS 2021. Organizim, informim dhe prezantim profesioanal.
21-26.08.2021
Vizita në Panairin Ndërkombëtar të Bujqësisë dhe Ushqimit "AGRA 2021", Gornja Radgona, Slloveni!
10.09.2021
Oda Sllovene e Bizneseve, transferon njohuritë tek bizneset Kosovare. Tani, para kompanisë së sukseseshme TermoOn që ofron produkte kualitative në tregun kosovar. Suksese!
17.05.2021
Rektori i Universitetit të Prishtinës Naser Sahiti, Dekani i Universitetit të Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike Kompjuterike Isak Shabani dhe Drejtori i Odës Sllovene të Bizneseve Bajram Fusha, sot nënshkruan një Memorandum bashkëpunimi dhe mirëkuptimi me qëllim të krijimit të partneritet për shkëmbimin dhe ofrimin e këshillave profesionale për bizneset në fushën e inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike, si dhe studentëve të këtij fakulteti të ju mundësohet të vijojnë praktika profesionale pranë bizneseve anëtare të Odës Sllovene të Bizneseve.