Shërbimet

Informimi i antarëve tanë mbi tenderët e hapura,

Oda Sllovene e Bizneseve bën hulumtimin dhe gjetjen e tendereve të hapur, në bazë ë kërkesave të anëtarëve të saj. 
Qëllimi i Odës Sllovene të Bizneseve është të jetë sa më afër anëtarëve të saj, duke u munduar të i mbajë të informuar me lajmet dhe njoftimet më të reja rreth mundësive për aplikim të tendereve publike dhe nderkombëtare.
Oda Sllovene e Bizneseve, ju ofron ekspertë që e kuptojnë kompleksitetin e ligjeve të qeverisë, rregulloreve dhe kërkesave që ndikojnë në afarizëm.