Lajmet

26.-31.08.2023
Pjesëmarrja e Kosovës në Panairin e Bujqësisë AGRA 2023 në Gornja Radgona, Slloveni, u organizua nga Oda Sllovene të Bizneseve në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë dhe Organizatën GIZ. Ky event i rëndësishëm u pasurua me përkrahjen e Televizionit RTK Kosova nga data 26 gusht deri më 31 gusht 2023. Përkrahja e mediave, së bashku me angazhimin e institucioneve lokale dhe organizatave biznesore, ishte një faktor kyç në pjesëmarrjen dhe promovimin e suksesshëm të sektorit bujqësor të Kosovës në këtë ngjarje ndërkombëtare.
20.06.2023
EAC Oda Sllovene e Bizneseve ju fton të merrni pjesë në Konferencën e 5-të Kombëtare mbi Ndërkombëtarizimit e ekonomisë Sllovene, e cila do të mbahet më datë 20 qershor, në Maribor, Slloveni. Pjesëmarrja në këtë konferencë është falas.