Nënshkruhet Memorandumi i Bashkëpunimit në mes të EAC Odës Sllovene të Bizneseve dhe NGO "Lady"

EAC Oda Sllovene e Bizneseve nënshkruan Memorandum të Bashkëpunimit me NGO "Lady"

Qëllimi i këtij bashkëpunimi është që të forcohen marrëdhëniet biznesore dhe të zhvillohet bashkëpunimi reciprok mes Odës Sllovene të Bizneseve dhe NGO "Lady".

Ky memorandum bashkëpunimi do të krijojë një kornizë praktike për zhvillimin e marrëdhënieve më të forta biznesi mes dy palëve dhe të përcaktojë procedurat e bashkëpunimit që mund të përmirësojnë objektivat ekonomike.