"Online Kurs trajnimi intensiv mbi lidershipin dhe menaxhimin në industritë kreative"

Të nderuar,

Ne jemi të lumtur t'ju ftojmë të merrni pjesë në "Trajnimin intensiv Online mbi Lidershipin dhe Menaxhimin në Industritë Kreative", i cili do të zhvillohet midis 23 nëntorit dhe 27 nëntorit, 2020.

Creative Forum.si u bashkua me  Euro-Mediterranean University dhe Shkollën e Menaxhimit IEDC-Bled (IEDC-Bled School of Management) nga Sllovenia në mënyrë që të sigurojë këtë kurs trainimi unik që është i përshtatshëm për këdo nga industritë kulturore dhe krijuese që kërkojnë aftësi menaxheriale, mendim dhe aftësi menaxheriale.

Afati i regjistrimit po afrohet shpejt dhe ka vende të kufizuara. Prandaj unë do të ftoja ekipin tuaj të vizitojë këtë faqe në internet (http://www.creativeforum.si/capacity-building/) për të gjetur më shumë informacion në lidhje me programin dhe për ta ndarë atë midis partnerëve dhe anëtarëve tuaj pasi ne besojmë se është një mundësi e shkëlqyer për Sipërmarrësit kosovarë në industritë krijuese.

Sinqerisht,
EAC Oda Sllovene e Biznesit