Përfundoi me sukses - Ngjarja e Biznesit Online “Mundësitë mbështetëse të partneritetit në Kosovë”

Përfundoi me sukses biznes eventi online e organizuar nga EAC Oda Sllovene e Bizneseve në bashkëpunim me Odën ekonomike Sllovene GZS. Ngjarja u mbajt përmes platformës Zoom më 2 shtator, 2020.

Ngjarja e Biznesit Online kishte për qëllim zhvillimin e mëtejshëm të mundësive të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Sllovenisë si dhe mundësive dhe të bërit biznes në vendet evropiane.

Ngjarja e biznesit gjithashtu kishte për qëllim shkëmbimin e përvojave dhe sigurimin e qasjes sistematike ndaj problemeve të identifikuara në punën e përbashkët, aktivitetet e përbashkëta për zhvillimin e rrjeteve të biznesit, për të ndikuar në zhvillimin ekonomik të bizneseve në lidhje me qëllimet kryesore të të dyja palëve si dhe për të ngritur nivelin të bashkëpunimit të ndërsjellë ndërmjet tyre për të promovuar dhe mbështetur zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe shoqëror.

Qëllimi i këtij eventi biznesor ishte shkëmbimi i praktikave të mira në promovimin e bashkëpunimit në të dy tregjet.

Rezultati i kësaj ngjarje biznesi në internet ishte që EAC Oda Sllovene e Bizneseve fitoi kontakte të reja biznesi dhe anëtarë të rinj, kështu që të gjithë pjesëmarrësit po presin me padurim disa ngjarje të përbashkëta biznesi (online ose ballë për ballë)

Sinqerisht,
EAC Oda Sllovene e Bizneseve