Shërbimet

Përkrahja e anëtarëve në përgatitjen e formës juridike të biznesit dhe regjistrimit të tij në Kosovë,

Oda Sllovene e Bizneseve ndihmon anëtarët në përgatitjen e dokumenteve mbështetëse për regjsitrimin e biznesit të ri, duke ofruar konsulencë dhe këshilla të bëra me porosi për fillimin e suksesshëm.
Oda Sllovene e Bizneseve u’a lehtëson këtë proces duke ju shkurtuar kohë përmes shërbimeve qe i ofron, pasi që fillimi i një biznesi të ri është një proces me shumë hapa që kërkon përkushtim, por mbi të gjitha kohë për të përgatitur të gjithë dokumentacionin e duhur për regjistrimin e tij në institucionet përkatëse.