Përkrahja e Mediave - Pjesëmarrja e Kosovës në Panairin e Bujqësisë AGRA 2023 në Gornja Radgona, Slloveni

Pjesëmarrja e Kosovës në Panairin e Bujqësisë AGRA 2023 në Gornja Radgona, Slloveni, u organizua nga Oda Sllovene të Bizneseve në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë dhe Organizatën GIZ. Ky event i rëndësishëm u pasurua me përkrahjen e Televizionit RTK Kosova nga data 26 gusht deri më 31 gusht 2023. Përkrahja e mediave, së bashku me angazhimin e institucioneve lokale dhe organizatave biznesore, ishte një faktor kyç në pjesëmarrjen dhe promovimin e suksesshëm të sektorit bujqësor të Kosovës në këtë ngjarje ndërkombëtare.

Në këtë ngjarje të rëndësishme, Kosova u përfaqësua nga një delegacion i shoqatave bujqësore të Kosovës, duke përfshirë Kosova Raspberry, Pepeko, Organika, 99 Lule dhe disa kompani vendore të specializuara në fushën e bujqësisë.

Pjesëmarrja e Kosovës u transmetua drejtpërdrejtë dhe u promovua nga RTK Kosova, duke prezantuar prodhimet bujqësore të Kosovës, inovacionet dhe përparimet për një audienca të gjerë, brenda dhe jashtë vendit. Duke theksuar potencialin e rëndësishëm të sektorit bujqësor të vendit dhe pjesëmarrjen në panairë prestigjioze si AGRA 2023, këto entitete kontribuan në përmirësimin e imazhit të Kosovës dhe në zhvillimin ekonomik të këtij sektori.

Përkrahja nga media në këtë ngjarje luajti një rol kritik në prezantimin dhe lehtësimin e integritetit të Kosovës në arenën bujqësore ndërkombëtare, duke krijuar hapësira për bashkëpunime të reja, investime dhe mundësi në fushën e bujqësisë. Përmes transmetimeve të gjerë, këto entitete kontribuan në rritjen e ndërgjegjësimit, promovimin e shkëmbimit të ideve dhe pozicionimin e Kosovës si një aktor i rëndësishëm në skenën bujqësore globale.

Në këtë ngjarje të rëndësishme ndërkombëtare bujqësore, Kosova u përfaqësua nga një delegacion i shoqatave bujqësore të Kosovës, duke përfshirë Kosova Raspberry, Pepeko, Organika dhe disa kompani vendore të specializuara në fushën e bujqësisë.

Gjatë këtyre ditëve të rëndësishme, u mbajtën edhe intervista nga ekspozuesit nga Kosova, si dhe organizatorët. Disa nga intervistat e tyre gjatë panairit mund ti gjeni më poshtë:

1. https://www.youtube.com/watch?v=YOMM9kmvRq8&t=214s
2. https://www.youtube.com/watch?v=_s4gmfM4f5U&t=13s dhe 
3. https://www.facebook.com/rtklivecom/videos/1390334818211385