Shërbimet

Përkrahja në përgatitje të projekt propozimeve për antarët tanë,

Oda Sllovene e Bizneseve u siguron anëtarëve dhe partnerëve të saj një gamë të gjerë shërbimesh, e njëra prej tyre janë këshillat e biznesit që në veti përmbajnë prapë një sërë fushash të rëndësishme në zhvillimin e suksesëshëm të kompanisë tuaj.
Këshillat e biznesit mbështeten nga konsulentë ndërkombëtarë dhe lokalë me përvojë shumëvjeqare dhe menaxherë të projekteve të ndryshme. Oda Sllovene e Bizneseve ofron shërbime profesionale duke aplikuar sistemet më të mira mbështetëse për aplikimin në tenderë ndërkombëtarë dhe lokalë.
Oda Sllovene e Bizneseve është një pikë mbështetëse e specializuar për organizim dhe kompletim  të dosjes së tenderit, ofron shërbime juridike, kontabilitet dhe këshilla të tjera sipas kërkesës së tregut për një zhvillim të qëndrueshëm në projektim të biznesit.