Pjesëmarrja e suksesshme e Kosovës në Panairin Bujqësor AGRA 2023 në Gornja Radgona, Slloveni

Në kuadër të rritjes së bashkëpunimit ndërkombëtar dhe promovimit të sektorit të bujqësisë në Kosovë, Oda Sllovene e Bizneseve, në bashkëpunim me Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë dhe Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rajonal të Kosovës, organizuan pjesëmarrjen e suksesshme të Kosovës në Panairin Bujqësor AGRA 2023 në Gornja Radgona, Slloveni, nga data 26 gusht - 31 gusht 2023.

Në këtë ngjarje të rëndësishme ndërkombëtare bujqësore, Kosova u përfaqësua nga një delegacion i shoqatave bujqësore të Kosovës, duke përfshirë Kosova Raspberry, Pepekone, Organika dhe disa kompani vendore të specializuara në fushën e bujqësisë. Ishte hera e parë që Kosova merr pjesë në këtë panair prestigjioz me stendë dhe tregoi potencialin e saj të madh në këtë sektor.

Në hapjen zyrtare të panairit morën pjesë ambasadori i Kosovës në Slloveni, z. Valdet Sadiku, i cili shprehu mbështetjen e Ambasadës së Kosovës për pjesëmarrjen e Kosovës në këtë ngjarje të rëndësishme.
Për prezantimin e duhur të Kosovës në këtë platformë ndërkombëtare është kujdesur Oda Sllovene e Bizneseve. Ata siguruan që gazetarët dhe kamerat e RTK-së të regjistrojnë dhe transmetojnë drejtpërdrejt përfaqësimin e Kosovës në panair. Transmetimi i kësaj ngjarje madhore në televizionin kosovar do të ndihmojë në përhapjen e informacionit dhe ngritjen e vetëdijes për potencialin e bujqësisë së Kosovës dhe mundësitë për eksportimin e produkteve të Kosovës në tregjet ndërkombëtare.

Oda Sllovene e Bizneseve dhe delegacioni i Kosovës mbajtën takime shumë të suksesshme B2B në panairin AGRA, të cilat ndihmuan në vendosjen e lidhjeve dhe bashkëpunimit të ngushtë me kompani dhe kompani të tjera në sektorin e bujqësisë.

Kjo pjesëmarrje e suksesshme në panairin e bujqësisë AGRA 2023 tregon potencialin dhe dëshirën e Kosovës për të rritur sektorin bujqësor dhe biznesin agroushqimor ndërkombëtarisht dhe për të përfituar nga mundësitë që ofron tregu i përbashkët evropian. Ky është një hap i rëndësishëm drejt vendosjes së kontakteve dhe zhvillimit të sektorit bujqësor dhe bujqësor në Kosovë.