Pjesëmarrja në Eventin e Rrjetit Ndërkombëtar të Biznesit "SEE MEET" dhe takime B2B në Maribor, Slloveni

Oda Sllovene e Bizneseve, së bashku me delegacionin e Kosovës, mori pjesë në ngjarjen e Rrjetit Ndërkombëtar të Biznesit "SEE MEET", e cila përfshinte takime B2B. Ngjarja u zhvillua në Maribor, Slloveni, nga 25 tetor deri më 26 tetor 2023.

Pjesëmarrja në "SEE MEET" nënvizon përkushtimin e Odës Sllovene të Bizneseve për të nxitur lidhjet e biznesit ndërkufitar, promovimin e bashkëpunimit ekonomik rajonal dhe përfshirjen aktive në ngjarje të favorshme për rrjetëzimin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar të biznesit.

Përfshirja e Odës Sllovene të Bizneseve në "SEE MEET" pasqyron angazhimin e tij për avancimin e marrëdhënieve të biznesit ndërkufitar dhe bashkëpunimin ekonomik rajonal. Ngjarja ofroi një mundësi për klubin dhe delegacionin e Kosovës për të eksploruar dhe krijuar sipërmarrje bashkëpunuese, duke kontribuar në rritjen dhe prosperitetin e ndërsjellë.

Takimet B2B të organizuara gjatë konferencës "SEE MEET" ishin veçanërisht të vlefshme. Konferenca ishte e organizuar mirë dhe ofroi leksione tematike informuese, duke pasuruar përvojën për të gjithë pjesëmarrësit. Qëllimi kryesor i pjesëmarrjes së Odës Sllovene të Bizneseve në këtë konferencë ishte kultivimi i kontakteve të reja për bashkëpunim të përbashkët dhe nxitja e lidhjeve ndërmjet anëtarëve të tij, duke çuar më tej misionin e tyre të përbashkët.