Shërbimet

Rrjetëzimi në mes të bizneseve Sllovene dhe Kosovare,

EAC Oda Sllovene e Bizneseve mbështet anëtarët e saj duke ndërtuar një rrjet midis kompanive sllovene dhe kosovare përmes partneriteteve, shkëmbimit të përvojave, pjesëmarrjes së përbashkët në projekte dhe transferimit të njohurive nga Sllovenia në Kosovë dhe anasjelltas, ndërsa përshpejton zhvillimin e një strategjie të përbashkët dhe formimin e një konsorciumi të mundshëm të përbashkët.

Në mënyrë të veçantë, marrëveshjet fillojnë dhe lidhen përmes programeve si B2B, (Business to Business), B2C (Business to Costumer) dhe B2G (Business to Government).