SLLOVENIA I DEL NË NDIHMË ME MATERIALE SANITARE EMERGJENTE KOSOVËS NË LUFTËN KUNDËR PANDEMISË COVID-19

"Tradita e gjatë e ndihmës sonë për Kosovën në kohë nevoje është dëshmi e marrëdhënieve miqësore midis vendeve tona dhe popullit", deklaroi Ambasadori Slloven Bojan Bertoncelj në ceremoninë e sotme të dorëzimit me Ministrinë e Shëndetësisë Armend Zemaj.

Duke i rezistuar kërcënimit të paparë COVID-19 në të gjithë botën, Sllovenia ka vepruar në solidaritet dhe përgjegjësi duke siguruar ndihmë ndërkombëtare në natyrë dhe kontribute humanitare për organizatat ndërkombëtare (OBSH, UNRWA, ICRC).

Sllovenia gjithashtu ka riprogramuar të gjitha aktivitetet e saj të zhvillimit ndërkombëtar në vitin 2020 dhe ka caktuar burime të tilla financiare për kontribute të mëtejshme.

Në solidaritet, duke u mbështetur në bashkëpunimin dypalësh dhe duke vepruar si anëtare e përgjegjshme e Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE-së, Sllovenia po u përgjigjet kërkesave të vendeve që vuajnë nga COVID-19 sa më shumë që të jetë e mundur, veçanërisht kur vendet në rajon preken.

Sllovenia nuk ka hezituar dhe i është përgjigjur kërkesës së Kosovës përmes Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE-së.

Sot, është dorëzuar materiali sanitar i urgjencës (maskë kirurgjikale, Ecocid, dezinfektues i duarve) me vlerë totale prej më shumë se 100.000,00 EUR.

Sllovenia është e gatshme të vazhdojë të ofrojë ndihmë nëse është e nevojshme. Për më tepër, Sllovenia vazhdon me mbështetjen e projekteve specifike të zhvillimit në Kosovë, të implementuara nga agjencitë sllovene zbatuese dhe organizatat joqeveritare.