Takim Biznesi: "Shkëmbimi i pikëpamjeve për situatën aktuale socio-ekonomike në Kosovë, klimën e biznesit dhe eksplorimin e fushave ku BE-ja mund të ndihmojë"

Oda Sllovene e Bizneseve mori pjesë në një mbledhje të rëndësishme biznesi me temë "Shkëmbimi i pikëpamjeve mbi situatën aktuale socio-ekonomike në Kosovë, klimën e biznesit dhe eksplorimin e zonave ku BE-ja mund të ndihmojë". Ngjarja ka ndodhur më 13 tetor 2023.

Oda Sllovene e Bizneseve  kontribuoi në mënyrë aktive në diskutime, duke sjellë njohuri dhe perspektiva nga përvojat dhe ndërveprimet e tij brenda komunitetit të biznesit.

Pjesëmarrja në këtë takim biznesi përputhet me përkushtimin e Odës Sllovene të Bizneseve  për t'u angazhuar në mënyrë aktive në diskutime që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien në Kosovë dhe Slloveni.