Storitve

Informiranje Članov O Odprtih Razpisih,

EAC Slovenski poslovni klub izvaja raziskave in iskanje odprtih razpisov na podlagi zahtev svojih članov.
Cilj slovenskega poslovnega kluba EAC je biti čim bolj podoben svojemu članstvu in jih seznanjati z najnovejšimi novicami in objavami o možnostih za prijavo na javne in mednarodne razpise.
EAC Slovenski poslovni klub vam ponuja različne strokovnjake, ki razumejo zapletenost vladnih zakonov in drugih predpisov ter zahtev.