Izvajati posel na Kosovu

Poslovno in podporno okolje v Republiki Kosovo postaja eno najbolj konkurenčnih v regiji. Ustvarjene prednosti, kot so ugoden davčni sistem, obilne naravne vire, hitra in enostavna registracija podjetij, pregledni zakoni o tujih naložbah in druge prednosti, ustvarijo Kosovo privlačno in ugodno okolje za tuje vlagatelje.
Za podjetja, ki želijo vlagati v državo z nizkimi stroški delovne sile in enostavnim dostopom do trgov EU, Srednje Evrope in Balkana, je Kosovo zelo privlačna izbira.
V indikativnem poročilu Svetovne banke o poslovanju 2020 se Kosovo uvršča na 57. mesto na svetu, kar potrjuje velik napredek Kosova pri izvajanju reform in izboljšanju poslovne kulture države.

In the World Bank Doing Business 2020 Indicator Report, Kosovo is ranked 57th in the world, confirming Kosovo's great progress in implementing reforms and improving the business climate in the country.