Storitve

Poslovno Mreženje Med Slovenskimi in Kosovskimi Podjetji,

EAC Slovenski poslovni klub podpira svoje člane z izgradnjo mreže med slovenskimi in kosovskimi podjetji s partnerstvi, izmenjave izkušenj, skupnega sodelovanja v projektih in prenosa znanj iz Slovenije na Kosovo in obratno, pri čemer se pospešuje razvoj skupne strategije in oblikovanje morebitnega skupnega konzorcija podjetij. 
Konkretno, sporazumi se začnejo in sklenejo prek programov, kot so B2B, (Business to Business), B2C (Business to Costumer) in B2G (Business to Government).