Storitve

Posredovanje Med Slovenskimi in Kosovskimi Podjetji,

Posredniške storitve slovenskega poslovnega kluba EAC si prizadevajo okrepiti sodelovanje med državama, s posebnim poudarkom na povečanju trgovinskega in gospodarskega sodelovanja.
Slovenski poslovni klub EAC poleg tega, da članom ponuja veliko podjetniških priložnosti, prispeva tudi k povezovanju neštetih podjetij, vzpostavljanju in krepitvi odnosov, medsebojni promociji in številnim drugim idejam sodelovanja.
Slovenski poslovni klub EAC pomaga svojim članom v vseh sektorjih, predvsem pa na:
• Sektorju informacijske in komunikacijske tehnologije - IKT,
• Kmetijstvo in živilsko predelovalna industrija,
• Vinarstvo,
• Trgovina,
• Gradnja,
• Proizvodnja ipd..